ASSESSORIA I  GESTIÓ LABORAL

Assessorem en la contractació de treballadors a fi d'aconseguir el màxim benefici en matèria de subvencions i bonificacions.

 

Altes d'empresa en Seguretat Social amb elecció de mútua d'accidents

Altes, baixes i modificacions d'Autònoms administradors i d'Autònoms 

    individuals, obtenint els corresponents butlletins de cotització

Confecció de contractes i renovacions

Control de venciments de contractes
Comunicacions de finalització de contractes
Control i aplicació de convenis col.lectius de treball
Confecció de nòmines i liquidacions de Seguretat Social
Altes i baixes en Seguretat Social sistema Red

Confecció de certificats de retencions i comunicació de dades al 

    pagador

Confecció de finiquitos
Càlcul d'indemnitzacions
Certificats d'atur
Legalització de llibres de visita davant la inspecció de treball
Presentació de baixes d'empresa

Confecció i tramitació de sol.licitud de prestacions de jubilació,  

     invalidesa, orfandad, cobrament directe d'incapacitat temporal.