TUTORIA

A través de l'anŕlisi a fons de l'empresa, obtenim una sčrie de dades que utilitzades, permet planificar amb garantia la presa de decisió.

 

Estudi de Rendibilitat, per obtindre el marge net

Estudi de Previsió, ens dóna com a resultat el marge 

    de maniobra

Estudi de Viabilitat, és el que ens facilita el futur de 

    l'empresa

Estudi de Promoció, ens permet millorar el 

    posicionament al mercat de cada sector concret